Klubmodul henter siden
Generalforsamling 2019.
Tilmeldingsfrist er overskredet
Kære spiller, træner, holdleder, m.fl.
 
På vegne af bestyrelsen for Lyngby-Gladsaxe Volley indkalder jeg hermed til den årlige, ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen finder sted onsdag den 30. oktober 2019 kl. 20.00 i klublokalet, Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby.
 
Husk, at du skal have betalt kontingent for at kunne deltage på generalforsamlingen. Du behøver ikke at tilmelde dig generalforsamlingen.
 
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, opslås disse på hjemmesiden sammen med dagsorden og årsrapporten senest en uge før generalforsamlingen.
 
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive og passive medlemmer, der er fyldt 16 år, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret er endvidere gældende for forældre/værger til aktive medlemmer under 16 år. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
 
Parallelt med generalforsamlingen afholder vi også de formelle generalforsamlinger for moderklubberne, Gladsaxe Volleyball Klub og Lyngby Volleyball, med samme dagsorden.
 
Dagsorden:
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af formand (i lige år)
 8. Valg af næstformand (i ulige år)
 9. Valg af kasserer (i ulige år)
 10. Valg af to bestyrelsesmedlemmer
 11. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
 12. Valg af revisor og revisorsuppleant
 13. Eventuelt 
Yderligere materiale kan findes hér.
 
Med sportslig hilsen
p.b.v.
Jan Kold
Tilmeldte
2 /300
Tilmeldingsfrist
30.10.2019
Tidspunkt
30.10.2019 kl. 20.00 - 30.10.2019 kl. 22.00
Sted
Klublokalet, Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby
Pris
0,00 kr.
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'