Vejledning i Salto nøglebrik - opdateret 08.09.2013
 
Du kan finde en print-venlig udgave hér
 
Adgange:
Buddingehallen: Din nøglebrik giver dig adgang til Buddinge Skole via hovedindgangen - og til boldhallen, rekvisitrummet, omklædningsgangen, tekøkkenet og toiletterne i foyeren. Nøglebrikken giver ikke adgang senere end kl. 23:00.
 
Gladsaxe Idrætshal 2: Her har du adgang til Idrætshal 2 og vores depot (sammen med basketballklubben). Hvis du har behov for adgang udenfor normal åbningstid, så skal du indtaste din pinkode (de fire sidste cifre i dit cpr-nummer), inden du holder nøglebrikken hen på føleren. Hvis du er fast træner i hallen, så har du også adgang til teknikrummet, så du kan skrue op for lyset. Du skal endelig huske at skrue ned for lyset igen, hvis du er den sidste fra volleyklubben, der forlader hallen.
 
Bagsværd Skole, Boldhallen: Her har du adgang til Boldhallen. Denne dør lukker ikke så godt, så du skal virkelig sikre dig, at den er låst, når du forlader Boldhallen.
 
Åbning af dør:
Du åbner en dør ved at holde nøglebrikken hen til føleren på døren, hvorefter føleren blinker grønt. Hvis føleren blinker rødt i stedet for, så kan det være du gør det for hurtigt - eller, at du mangler at opdatere din nøglebrik.
 
Opdatering:
Du skal første gang du benytter din nøglebrik - og med jævne mellemrum (helst månedligt) - opdatere din nøglebrik. Hvis du ikke får gjort det, så bliver din nøgle inaktiveret, og du kan ikke åbne dine døre.
 
Buddingehallen: Du opdaterer din nøglebrik lige indenfor til venstre ved hovedindgangen på Buddinge Skole, hvor der sidder en "føler" til dette: Hold nøglebrikken hen på føleren, hvorefter føleren blinker en del gange.
 
Gladsaxe Idrætshal 2: Du opdaterer din nøglebrik på føleren til idrætshallen (eller en af de andre yderdøre på området).
 
Bagsværd Skole, Boldhallen: Du opdaterer din nøglebrik ved en af yderdørene på skolen. Føleren til Boldhallen kan du ikke benytte til opdatering.
 
Opdatering hjælper ikke:
Hvis du i lang tid ikke har fået opdateret din nøglebrik, så vil din nøglebrik blive betragtet som om, at den muligvis er gået tabt. Den eneste måde at få genaktiveret din nøglebrik på er at besøge Buddinge Skole i åbningstiden (kl. 8-14) og få kontoret eller servicelederen til at genaktivere din nøglebrik på deres særlige nøglelæser.
 
Kontorfunktion:
Kontorfunktion betyder, at det er muligt for dig at holde en dør permanent åben. Du skal selvfølgelig lukke døren permanent igen, når du forlader stedet.
 
Buddinge Skole, hovedindgangen: Når du har åbnet døren, så holder du nøglebrikken hen til føleren en gang til, inden døren lukker i. Føleren blinker tre gange, hvorefter hoveddøren er permanent åben. Når du vil lukke hoveddøren permanent, så holder du døren åben, mens du holder nøglebrikken hen til føleren. Føleren blinker rødt, hvorefter hoveddøren er permanent lukket. Du tjekker dette for en god ordens skyld.
 
Buddinge Skole, de andre døre: Når du har åbnet døren, så trykker du håndtaget ned på indersiden af døren, hvorefter du samtidigt holder nøglebrikken hen til føleren en gang til. Føleren blinker tre gange, hvorefter døren er permanent åben. Når du vil lukke døren permanent, så holder du døren lukket. Herefter trykker du håndtaget ned på ydersiden af døren, mens du samtidigt holder nøglebrikken hen til føleren. Føleren blinker rødt, hvorefter døren er permanent lukket. Du tjekker dette for en god ordens skyld.
 
Gladsaxe Idrætshal 2: Du holder knappen nederst på læseren inde, mens du samtidigt holder nøglebrikken hen til føleren. Føleren blinker tre gange, hvorefter døren er permanent åben. Når du vil lukke døren permanent, så holder du døren lukket. Herefter holder du knappen nederst på læseren inde, mens du samtidigt holder nøglebrikken hen til føleren. Føleren blinker rødt, hvorefter døren er permanent lukket. Du tjekker dette for en god ordens skyld.
 
Bagsværd Skole, Boldhallen: Det er ikke muligt at holde døren til boldhallen permanent åben.
 
Arrangementer:
Ved specielle arrangementer (stævner, møder, undervisning, klubfester osv.), så kan vi få adgang til andre lokaler og på andre tidspunkter end de gængse. Dette koordineres af den nøglebrikansvarlige, pt. Jan Kold.
 
 
Den officielle vejledning fra Gladsaxe Idrætscenter kan findes hér.
 
Konsekvenserne af ikke at følge reglerne kan findes i denne mail Klemmer er forbudt