Klubmodul henter siden
Generalforsamling 2020.
Tilmeldingsfrist er overskredet
Kære spiller, træner, holdleder, m.fl.

På vegne af bestyrelsen for Lyngby-Gladsaxe Volley indkalder jeg hermed til den årlige, ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen finder sted lørdag den 24. oktober 2020 kl. 16.00 som videomøde på Teams. Vi har pga. restriktionerne og anbefalingerne vedrørende undgåelse af coronasmitte valgt at afholde generalforsamlingen som et videomøde.

Husk, at du skal have betalt kontingent for at kunne deltage på generalforsamlingen. Du behøver ikke at tilmelde dig generalforsamlingen, men du må meget gerne gøre dette, så vi har en fornemmelse af det forventede deltagerantal.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, opslås disse på hjemmesiden sammen med dagsorden og årsrapporten senest en uge før generalforsamlingen. Den foreløbige dagsorden fremgår af hjemmesiden.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive og passive medlemmer, der er fyldt 16 år, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret er endvidere gældende for forældre/værger til aktive medlemmer under 16 år. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde, dvs. ved deltagelse i videomødet.

Parallelt med generalforsamlingen afholder vi også de formelle generalforsamlinger for moderklubberne, Gladsaxe Volleyball Klub og Lyngby Volleyball, med samme dagsorden.

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af formand (i lige år)
  Jan Kold er på valg. Bestyrelsen indstiller Jan Kold (for 2 år).
 8. Valg af næstformand (i ulige år)
  Finn Christensen er ikke på valg, men ønsker at udtræde.
  Vi skal derfor vælge en ny næstformand (for 1 år). Forslag til kandidater modtages gerne.
 9. Valg af kasserer (i ulige år)
  Erik Hansen er ikke på valg.
 10. Valg af to bestyrelsesmedlemmer
  Bestyrelsen indstiller Michael Winther (for 2 år).
  Carsten Olsen er ikke på valg.
 11. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
 12. Valg af revisor og revisorsuppleant
  Jesper Erichsen er på valg som revisor – og modtager gerne genvalg (for 1 år).
  Forslag til revisorsuppleant modtages gerne (for 1 år).
 13. Eventuelt
Yderligere materiale kan findes hér.

Med sportslig hilsen
p.b.v.
Jan Kold
Tilmeldte
3 /300
Tilmeldingsfrist
24.10.2020
Tidspunkt
24.10.2020 kl. 16.00 - 24.10.2020 kl. 18.00
Sted
Videomøde på Teams
Pris
0,00 kr.
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'