Talentcenter

   

Piger 2011/2012


Talentcenter - Arbejdspapir
 

Dokumentet indeholder

-   Generelle oplysninger

-   Årsplan

-   Beskrivelse af trænernes forpligtelser

-   Trænernes rolle ved tryout træningerne

 

Generelle oplysninger


Klubbens TC Ansvarlige: 
          -   Vakant

SVBKs TC Kontakt: Henrik Pedersen (
ungdom@svbk.dk)

Hjemmeside for Talent Center Øst: http://www.tcdanmark.dk/tceast/default.aspx


 
 
Årsplan (ansvar - den administrativ ansvarlige)

 

      1. Juni   

Udsende mail til alle trænere, hvor de bedes indstille de børn som er i betragtning til Talentcentret i næste sæson.

 

15. August

Indhente oplysninger om sidste års deltagere på Talentcentret.

Udsende mail til sidste års deltagere samt de nyindstillede børn, hvor de inden 1. September skal give tilsagn om deltagelse i denne sæsons tryout træninger.

 

      1. September

Indsende liste over de børn som deltager på Talentcentret til SVBKs TC ansvarlige på mail.

Listen skal indeholde: Navn, Adresse, Fødselsdato, E-mail adresse.

Kun spillere, der har meldt sig på hold, kan blive tilmeldt Talentcentrets tryout træningerne.

 

Udsende mail til alle spillere og deres trænere angående tryout træninger, hvor der også vedlægges en oversigt over samtlige spillere fra klubben som deltager på TC, så der er mulighed for samkørsel.

 

Oprette Talentcenter træningshold for både drenge og piger i klubmodul.

 

Opdatere Talentcenter hjemmesiden, hvor navne på deltagerne sættes på. Derudover valideres alle kontaktinformationer og diverse links.

 

Udsende mail til alle klubtrænere angående trænerdeltagelse ved tryout træninger hos pigerne og hos drengene. Svar frist 7 dage.

 

8. September

Udarbejde liste over hvilke trænere der er til stede ved de 2-3 tryout træninger både hos pigerne og hos drengene.

 

15. September

Udsende mail til alle deltagere angående tilmelding på Talentcenter holdene på klubbens hjemmeside, hvis man ønsker at fortsætte på TC hele sæsonen. Sidste frist for tilmelding sættes til 3 dage efter sidste tryout træining. Denne er forskellig for piger og drenge.

 

      1. Oktober

Udsende reminder om tilmelding på TC holdene via klubbens hjemmeside.

 

3 dage efter sidste tryout træning (Forskellig for pigerne og drengene)

Indsende til den TC ansvarlige i SVBK listen over de spillere fra klubben som deltager i TC i hele sæsonen, og hvilke af de spillere som har været til tryout, som ikke fortsætter.
 
Efterfølgende
Herefter foregår alt styring fra Talentcentret, hvor spillere og klubtrænere får tilsendt relevant information. Der vil for forældre til de spillere som fortsætter efter tryout være et forældremøde i løbet af efteråret, som klubtrænerne også er meget velkommen til at deltage i.

 

  

 

Beskrivelse af trænernes forpligtelser

 

Indstilling af spillere til TC

Træneren skal meddele klubbens administrativt ansvarlige, hvilke spillere fra holdet, der skal fortsætte næste sæson på TC og hvilke spillere der skal indstilles for første gang. Disse oplysninger sendes til den administrativt ansvarlige i løbet af juni måned og senest den 1. Juli.

 

Opfølgning og Evaluering af TC træningen

Der er trænerens ansvar at følge op på sine spilleres deltagelse ved TC. Der skal foretages evaluering sammen med spilleren efter tryout træningerne inden videre deltagelse ved Talentcentret besluttes.

 
Det er altid muligt at søge råd og sparing hos klubbens sportslig TC ansvarlige.
 
Der foretages evaluering af TC træningen sammen med den enkelte spiller i januar og i maj måned.
 
 
 

Trænernes rolle ved tryout træningerne

 

Rolle

Har man valgt sig til at være klubrepræsentant ved en tryout træning, så skal man notere sig hvilke af klubbens spillere, der er mødt op. Ydermere skal man tage kontakt til alle klubbens spillere, som er nye i TC sammenhæng, så de er klar over hvem man er, så de kan kontakte en, hvis der opstår tvivlsspørgsmål eller andet.

 

Ydermere skal man tage kontakt til en af TC trænerne inden træningen, så de er klar over at klubben er repræsenteret på trænersiden.

 

Under træningen skal der laves små notater om hver enkelt spiller til den senere evaluering.

 

Tilbagemelding

Efter træningen gives der en kort skriftlig tilbagemelding om hver enkelt spiller til dennes klubtræner. Evalueringen sendes også til den sportslig ansvarlige og den administrativt ansvarlige.
 
 
Sidst rettet
22. september 2009
Carsten Olsen