Målsætning for Lyngby-Gladsaxe Volley 2007-2011


Lyngby-Gladsaxe Volley har store ambitioner på ungdomsområdet. Vi sætter en ære i at have et godt og velfungerende ledernetværk og et godt forældresamarbejde. Der skal i klubben være plads til alle uanset ambitionsniveau. Dog stiller vi krav til børnene om deltagelse og engagement.

 

Målsætning frem til 2011 på ungdomsområdet

Klubbens primære formål er at fremme et godt udviklingsmiljø for unge spillere og være et sted, hvor børn kan få nogle gode sportslige som sociale oplevelser. Klubben vil hjælpe spillere med både talent og ambitioner til at opnå de bedst mulige udviklingsbetingelser inden for klubbens rammer. Ydermere ser vi det som klubbens pligt at vejlede de unge spillere om de muligheder, der også eksisterer uden for klubbens rammer.

 

Vi vil udvikle en ungdomsafdeling, hvor vi opdeler børnene i to grupper. En gruppe med de børn som kommer i klubben for at have det sjovt og pleje sociale relationer, og en gruppe med de mest ambitiøse og talentfulde børn. For at denne gruppering kan lykkes, vil klubben konstant fokusere på et højt aktivitetsniveau med sociale og sportslige arrangementer på tværs af alle aldre og træningshold.

 

Seniorer

I Lyngby-Gladsaxe Volley kan man som voksen volleyballspiller få gode sportslige og sociale oplevelser på alle niveauer. Seniorafdelingen arbejde til stadighed for at kunne modtage de mange unge spillere, der hvert år rykker op som seniorer. Dette skal gøres ved træningssamarbejde og sociale tiltag.

 

Opbygning af egenkapital til brug for udvikling

Lyngby-Gladaxe Volley arbejder hen imod at kunne tilbyde divisionsvolleyball senest i 2011. For at dette kan blive en realitet, vil klubben føre en stram økonomisk politik, hvor vi opbygger egenkapital til at kunne håndtere en tilbagevenden til divisionsrækkerne. Ydermere vil klubben med årene sætte øget fokus på at opnå eksterne midler ved økonomisk samarbejde med erhvervslivet. Klubbens langsigtede strategi indeholder tilbud om volleyball i landets øverste række, når vores økonomiske og sportslige strategi falder inden for disse rammer. 
 

Vækst via rekruttering af frivillige ledere og nye medlemmer

I Lyngby-Gladsaxe Volley er den frivillige leder i fokus. Hos os skal det altid være lysten der driver værket. Dette fremmer vi ved sociale og træningsfaglige arrangementer for lederne og konstant samarbejde på tværs af træningshold og udvalg. Lyngby-Gladsaxe Volley vil arbejde for at Dansk Volley Ball Forbund (DVBF) kan nå sin strategi om flere medlemmer. Vi arbejder derfor mod et mål om konstant at udvide klubbens medlemskapacitet; dog kun i et tempo, hvor antallet af frivillige ledere svarer til antal medlemmer. Vores vækststrategi baseres derfor udelukkende på konstant rekruttering af dygtige og engagerede frivillige ledere.

 

Lyngby-Gladsaxe Volley - en klub man er stolt af at være en del af - fra ung til gammel…

 

Senest revideret 20. juni 2011